Departaments

 El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

DEPARTAMENTS

CAP DE DEPARTEMENT

   CATALÀ

PERETA DANIEL

FÍSICA I QUÍMICA

ROSA RODRÍGUEZ

ADMINISTRATIU

ANTONI SERRA

    EDUCACIÓ PLÀSTICA

XISCO PROVENÇAL

HOTELERIA I TURISME

               BLOG Hoteleria i Turisme

               FACEBOOK Hoteleria i Turisme

  ANTÒNIA MARTORELL

CASTELLÀ

               Literatura universal  BAT

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  IOLANDA GRAU

     LLENGÜES ESTRANGERES 

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

JOANA CANALS

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

PERE PASTOR

    CIÈNCIES SOCIALS

MARTÍ ORDINES

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

FILOSOFIA

JONATAN GARRIDO

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!