PROGRAMA ERASMUS+

APIMA CENTRE

DRET MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA ESTUDIANTS

Dilluns, 04 de març 2019

Divendres, 8 de març, Dia internacional de la dona, una sèrie de grups han presentat sol·licitud de discrepàncies de l'alumnat, que es materialitzarà amb el dret de no assistència a classe. 


NO ESTAN AUTORITZATS ELS GRUPS SEGÜENTS:
- 1r ESO (TOTS)
- 2n ESO (TOTS)
- 3r ESO B
- 2n CFGM Cuina i gastronomia DUAL
- 1r CFGM Gestió administrativa DUAL
- 2n CFGM Gestió administrativa DUAL
- 1r CFGS Administració i finances
- 2n CFGS Gestió d'allotjaments turístics

Per justificar les faltes a la resta de grups han de presentar als tutors el justificant específic per aquest fet. Els equips docents atendran als alumnes que venguin aquest dia al centre, per la qual cosa, el centre funcionarà en el seu  horari habitual.
Salutacions cordials.

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!