El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

 

DEPARTAMENTS (enllaç programacions)

CAP DE DEPARTEMENT

   LLENGUA CATALANA I LITERATURA

MARIA TARRAGÓ

FÍSICA I QUÍMICA

MARIOLA CONDAL

ADMINISTRATIU

ANTONI SERRA

    EDUCACIÓ PLÀSTICA I    MUSICA 

XISCO PROVENÇAL

HOTELERIA I TURISME

               FACEBOOK Hoteleria i Turisme

  ANTÒNIA MARTORELL

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  MARIA MAGDALENA PONS

    LLENGÜES ESTRANGERES 

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

CRISTÒFOL BENNÀSSAR

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

XIM LÓPEZ

    CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

JOANA M. ARROM

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

   FILOSOFÍA

    MIQUEL ÀNGEL BALLESTER 

 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!