El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

DEPARTAMENTS

CAP DE DEPARTEMENT

   CATALÀ

Web departament Català (tots els nivells)

Web Literatura catalana (batxillerat)

PERETA DANIEL

FÍSICA I QUÍMICA

ROSA RODRÍGUEZ

ADMINISTRATIU

ANTONI SERRA

    EDUCACIÓ PLÀSTICA

MARGALIDA REUS

HOTELERIA I TURISME

               BLOG Hoteleria i Turisme

               FACEBOOK Hoteleria i Turisme

  ANTONIA MORAGUES

CASTELLÀ

               BLOG 1r ESO

               Literatura universal  BAT

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  IOLANDA GRAU

     LLENGÜES ESTRANGERES 

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

JOANA CANALS

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

PERE PASTOR

    CIÈNCIES SOCIALS

MARTÍ ORDINES

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

FILOSOFIA

CARLOS SERRA

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!