El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

 

DEPARTAMENTS

CAP DE DEPARTEMENT

   LLENGUA CATALANA I LITERATURA

MARIA TARRAGÓ

FÍSICA I QUÍMICA

MARIOLA CONDAL

ADMINISTRATIU

ANTONI SERRA

    EDUCACIÓ PLÀSTICA I MUSICA 

XISCO PROVENÇAL

HOTELERIA I TURISME

               FACEBOOK Hoteleria i Turisme

  ANTÒNIA MORAGUES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  MARIA MAGDALENA PONS

     LLENGÜES ESTRANGERES 

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

CRISTÒFOL BENNÀSSAR

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

XIM LÓPEZ

    CIÈNCIES SOCIALS

JORDI XAVIER GUARDIOLA

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

   FILOSOFÍA

    MIQUEL ÀNGEL BALLESTER

 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!