El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

 

DEPARTAMENTS (enllaç programacions)

CAP DE DEPARTEMENT

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

MARIA TARRAGÓ

FÍSICA I QUÍMICA

MARIOLA CONDAL

ADMINISTRATIU

ANTONI SERRA

EDUCACIÓ PLÀSTICA I MÚSICA

RAMÓN PROVENÇAL

HOTELERIA I TURISME

               FACEBOOK Hoteleria i Turisme

  ANTÒNIA MARTORELL

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  MIQUEL SBERT

LLENGÜES ESTRANGERES 

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

GUILLEM ÀNGEL LLABRÉS

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

BERNAT VIDAL

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

XISCO BERGAS

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

FILOSOFÍA

    MIQUEL ÀNGEL BALLESTER 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!