El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

DEPARTAMENTS

CAP DE DEPARTEMENT

   LLENGUA CATALANA I LITERATURA

MARIA TARRAGÓ

FÍSICA I QUÍMICA

ROSA RODRÍGUEZ

ADMINISTRATIU

ANTONI SERRA

    EDUCACIÓ PLÀSTICA I MUSICA 

XISCO PROVENÇAL

HOTELERIA I TURISME

               BLOG Hoteleria i Turisme

               FACEBOOK Hoteleria i Turisme

  ANTÒNIA MARTORELL

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

               Literatura universal  BAT

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  IOLANDA GRAU

     LLENGÜES ESTRANGERES 

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

CRISTÒFOL BENNÀSSAR

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

XIM LÓPEZ

    CIÈNCIES SOCIALS

JORDI XAVIER GUARDIOLA

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!