El nostre centre està format per un conjunt de departaments didàctis i de famílies professionals les quals s'enumeren a continuació indicant el nom del cap del departament. A partir d'aquí, es pot accedir a la pàgina web pròpia de cada departament.

 

TRANGERES 

DEPARTAMENTS (ENLLAÇ PROGRAMACIONS)

CAP DE DEPARTEMENT

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

MARIA TARRAGÓ

FÍSICA I QUÍMICA

ROSA RODRÍGUEZ

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

ANTONI SERRA

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

RAMÓN PROVENÇAL

HOTELERIA I TURISME

  SEBASTIÀ GARCIAS

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

TERESA BISBAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

  MIQUEL SBERT

LLENGÜES ESTRANGERES

MARIA ANTÒNIA FERRAGUT

MATEMÀTIQUES

GUILLEM ÀNGEL LLABRÉS

EDUCACIÓ FÍSICA

MARGALIDA PAYERAS

TECNOLOGIA

EROS TOMÀS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CATI TOUS

ORIENTACIÓ

  MALEN BESTARD

FILOSOFIA

   MIQUEL ÀNGEL BALLESTER 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!