BIBLIOTECA Centre

PROGRAMA ERASMUS+

CANAL NOTÍCIES

Projecte Chromebook del centre

Alcúdia, 23 d'abril de 2019

Davant la publicació de la Resolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa de dia 5 d'abril de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria per participar en el Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular (TAC) per al curs 2019-2020 en centres docents públics que imparteixen estudis d'educació primària i d'educació obligatòria dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat, que va en la línia que va treballant el centre durant el darrer curs escolar i que suposaria una ajuda a les famílies per l'adquisició d'equipaments informàtics, es per la qual cosa que presentem el següent projecte:

PROJECTE TAC

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!