CURS 2020-2021

 

ENSENYAMENTS DEL SISTEMA EDUCATIU

 

NIVELL

TORN

INFORMACIÓ

ESO

ESO

Dematí

 

 

PMAR

Dematí

 

 

PRAQ

Dematí

 

 

 

 

 

BATXILLERAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Dematí

 

 

CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Dematí

 

 

 

 

 

CICLES FORMATIUS

FP BÀSICA DE CUINA I RESTAURACIÓ

Dematí

 

 

CFGM CUINA I GASTRONOMIA

Dematí

 

 

CFGM CUINA I GASTRONOMIA DUAL

Vespertí

 

 

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ

Dematí

 

 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Dematí

 

 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL

Vespertí

 

 

CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Dematí

 

 

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Vespertí

 

 

 

SOIB

HOTELERIA I TURISME

OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA. NIVELL I

Vespertí

 

ADMINISTRATIU

OPERACIONS DE GRAVACIÓ I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS. NIVELL I

Vespertí

 Horari: 16:00-21:00

Data prevista d'inici: 
Data d'inscripció: inscripció oberta
Sol·licitar cita prèvia al 971548600
Documentació necessària:
D9 Full de sol·licitud emplenat i signat
còpia DNI o NIE
Còpia de la targeta del SOIB. És necessari estar inscrit al SOIB

 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

IDIOMA ANGLÈS

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2

Vespertí

https://www.eoinca.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!