A continuació es detalla la relació dels tutors per cada nivell i grup indicant la seva hora de visita. La visita amb els tutors s'ha de concertar prèviament via agenda. Si no fos possible concertar la cita via agenda poden trucar directament al nostre centre.

 

 

TUTORS CURS 2019-2020
ESO
Grup Tutor/a Dpt Dia i hora de visita
1r ESO A Sebastià Llinares Roca Música

 Dilluns 11:05h i dimarts  10:10 h

1r ESO B Joan Toni Peré Roig Llengües estrangeres  Dilluns 11:05h i dimecres 10:10h
1r ESO C   Biologia  Dimarts 10:10h i divendres 08:55h
1r ESO D Aina Perelló Rebasa Plàstica  Dimarts 11:05h
2n ESO A Maria Moreno Navarro Tecnologia  Dilluns i divendres 11:05h
2n ESO B Margalida Seguí/ Francisco Bergas Geografia i història  Dilluns 10:10h i dijous 08:55h
2n ESO C Rosa Rodríguez  García-Caro Física i química  Dimecres i dijous 08:55h
3r ESO PMAR Jerònia Aulet Galmés Orientació  Dimarts 11:05h
3r ESO A Jaume Martorell Serra Educació física  Dimarts i divendres 10:10h
3r ESO B Víctor García Serra Tecnologia  Dimarts 12:15h i dijous 11:05h
3r ESO C Joana M. Arrom Munar Geografia i història  Dimarts 08:55h i dimecres 10:10h
4t ESO A Margalida Payeras Torrandell Educació física  Dimarts 11:05h i dijous 10:10h
4t ESO B Maria Antònia Palou Serra Català  Dimarts 08:55h i dijous 10:10h
4t ESO C Silvia Moragregra Navarro Castellà  Dimecres 08:55h i dijous 10:10h
4t ESO D (PRAQ) Maria Antònia Ferragut Fiol Llengües estrangeres  Dilluns 10:10h i dimecres 11:05h
       
       
BATXILLERAT
Grup Tutor/a Dpt Dia i hora de visita
1r BATX A Victòria Lladó Matas Físcia i química  Divendres 12:15h
1r BATX B Maria Antònia Navarro Castellà  Divendres 11:05h
1r BATX C Maria Tarragó Ginard Català  Dijous 10:10h
2n BATX A Isabel Pascual García Castellà  Dimarts 13:10h
2n BATX B Jordi X. Guardiola  Cánaves Geografia i història  Divendres 08:55h
CICLES FORMATIUS D'HOTELERIA I TURISME
Grup Tutor/a Dpt Dia i hora de visita
1r CFB Cuina i restauració Cristóbal Cuadri Siquier HOT  Dimarts 08:55h i divendres 11:05h
2n CFB Cuina i restauració Carmen Yepes Ramírez HOT  Dimecres 10:10h i divendres 12:15h
1r CFGM Cuina i gastronomia Francesc Ferrà Soler HOT  Dimecres 11:05h
2n CFGM Cuina i gastronomia M. Carmen Alfonsín Torres HOT  Dijous 08:55h
1r CFGM Cuina i gastronomia DUAL Maria Isabel Alzamora Ramos HOT  Divendres 18:15h
2n CFGM Cuina i gastronomia DUAL Damiana Pascual Moragues HOT  Dimarts 15:10h
1r CFGM Serveis en restauració Francisca Llabrés Llabrés HOT  Dilluns 12:15h
2n CFGM Serveis en restauració Sebastià Garcias Seguí HOT  Dilluns 13:10h
1r CFGS Gestió d'allotjaments turístics José Maria García Vallés HOT  Dimecres 11:05h
2n CFGS Gestió d'allotjaments turístics Antònia Martorell Moragues HOT Dijous 12:15h 
CICLES FORMATIUS D'ADMINISTRATIU
Grup Tutor/ a Dpt Dia i hora de visita
1r CFGM Gestió administrativa Arturo Fernández Fuster ADM  Dimarts 10:10h
2n CFGM Gestió administrativa Clara M. García González ADM  Dilluns 10:10h
1r CFGM Gestió administrativa DUAL Joan R. Pericàs Payeras ADM  Dijous 15:10h 
2n CFGM Gestió administrativa DUAL Catalina Capó Vivés ADM  Dimarts 20:05h
1r CFGS Administració i finanaces Pere Mestre Pascual ADM  Dimecres 18:15h
2n CFGS Administració i finanaces Antoni Serra Comas ADM  Dijous 19:15h
¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!