A continuació es detalla la relació dels tutors per cada nivell i grup indicant la seva hora de visita. La visita amb els tutors s'ha de concertar prèviament via agenda. Si no fos possible concertar la cita via agenda poden trucar directament al nostre centre

 

 

TUTORS CURS 2019-2020
ESO
Grup Tutor/a Dpt Dia i hora de visita
1r ESO A Xisca Contestí Deyà Música  
1r ESO B Joan Toni Peré Roig Llengües estrangeres  
1r ESO C  Francisca Crespí/Margalida Ribas Biologia  
1r ESO D Aina Perelló Rebasa Plàstica  
2n ESO A Maria Moreno Navarro Tecnologia  
2n ESO B Margalida Seguí Torrandell Geografia i història  
2n ESO C Rosa Rodríguez  García-Caro Física i química  
3r ESO PMAR Jerònia Aulet Galmés Orientació  
3r ESO A Jaume Martorell Serra Educació física  
3r ESO B Víctor García Serra Tecnologia  
3r ESO C Joana M. Arrom Munar Geografia i història  
4t ESO A Margalida Payeras Torrandell Educació física  
4t ESO B Maria Antònia Palau Serra Català  
4t ESO C Silvia Moranegra Navarro Castellà  
4t ESO D (PRAQ) Maria Antònia Ferragut Llengües estrangeres  
       
       
BATXILLERAT
Grup Tutor/a Dpt Dia i hora de visita
1r BATX A Victòria Lladó Matas Físcia i química  
1r BATX B Maria Antònia Navarro Castellà  
1r BATX C Maria Tarragó Ginard Català  
2n BATX A Isabel Pascual García Castellà  
2n BATX B Jordi X. Guardiola  Cánaves Geografia i història  
CICLES FORMATIUS D'HOTELERIA I TURISME
Grup Tutor/a Dpt Dia i hora de visita
1r CFB Cuina i restauració Cristóbal Cuadri Siquier HOT  
2n CFB Cuina i restauració Carmen Yepes Ramírez HOT  
1r CFGM Cuina i gastronomia Francesc Ferrà Soler HOT  
2n CFGM Cuina i gastronomia M. Carmen Alfonsín Torres HOT  
1r CFGM Cuina i gastronomia DUAL Maria Isabel Alzamora Ramos HOT  
2n CFGM Cuina i gastronomia DUAL Damiana Pascual Moragues HOT  
1r CFGM Serveis en restauració Francisca Llabrés Llabrés HOT  
2n CFGM Serveis en restauració Sebastià Garcias Seguí HOT  
1r CFGS Gestió d'allotjaments turístics José Maria García Vallés HOT  
2n CFGS Gestió d'allotjaments turístics Antònia Martorell Moragues HOT  
       
CICLES FORMATIUS D'ADMINISTRATIU
Grup Tutor/ a Dpt Dia i hora de visita
1r CFGM Gestió administrativa Francesca Carbonell Vergas ADM  
2n CFGM Gestió administrativa Clara M. García González ADM  
1r CFGM Gestió administrativa DUAL Joan R. Pericàs Payeras ADM  
2n CFGM Gestió administrativa DUAL Catalina Capó Vivés ADM  
1r CFGS Administració i finanaces Pere Mestre Pascual ADM  
2n CFGS Administració i finanaces Antoni Serra Comas ADM  
¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!