LA CONSULTA DELS HORARIS DE CADA GRUP S'HA DE FER MITJANÇANT EL GESTIB

HORARI GENERAL DEL CENTRE 2021-2022:

 

ESO i BATXILLERAT

 

CICLES FORMATIUS

07:55-08:05

ENTRADA ESO

 

 

08:05-08:10

ENTRADA BATXILLERAT

08:05-08:10

ENTRADA CICLES

08:10- 09:00

CLASSE LECTIVA

08:10- 09:00

CLASSE LECTIVA

09:00- 9:50

CLASSE LECTIVA

09:00- 9:50

CLASSE LECTIVA

9:50- 10:10

(esplai)

1r ESPLAI

09:50-10:40

CLASSE LECTIVA

10:10- 11:00

CLASSE LECTIVA

10:40- 11:00

(esplai)

1r ESPLAI

11:00- 11:50

CLASSE LECTIVA

11:00- 11:50

CLASSE LECTIVA

11:50-12:10

(esplai)

2n ESPLAI

11:50- 12:40

CLASSE LECTIVA

12:10- 13:00

CLASSE LECTIVA

12:40-13:00

(esplai)

2n ESPLAI

13:00- 13:55

CLASSE LECTIVA

13:00- 13:55

CLASSE LECTIVA

13:50-13:55

SORTIDA ESO

 

 

13:55-14:00

SORTIDA BATXILLERAT

13:55-14:00

SORTIDA CICLES

 Els alumnes de Batxillerat tenen 32 períodes lectius (dimarts i dijous hauran d'esperar al segon timbre de sortida per dirigir-se a l'aula on faran la darrera classe lectiva del dia). El professorat que ha de fer classe en aquests darrers períodes ha d'estar present a l'aula abans de que arribin els alumnes.

 

Torn vespertí de 15’10 hores a 21,00 hores. Els períodes lectius són de 55 minuts (no hi ha canvis) ja que el nombre d'alumnes del torn vespertí no és elevat.

 

De dilluns a divendres

15:10- 16:05

16:05- 17:00

17:00- 17:55

17:55- 18:15 (esplai)

18:15- 19:10

19:10-20:05

20:05- 21:00

 

-   Horari de biblioteca. En temps dels esplais de dimarts i dijous romandrà oberta per realitzar el préstec de llibres segons el Pla lector. Els alumnes podran fer ús d'aquest durant tot el temps d'obertura. Només podrà realitzar activitats relatives al pla lector i en cap cas podrà beure o menjar a la biblioteca.

 

De dilluns a divendres

A determinar

 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!