LA CONSULTA DELS HORARIS S'HA DE FER MITJANÇANT EL GESTIB 2.0

 

1. PRIMER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - 1 ESO

2. SEGON EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - 2 ESO

3. TERCER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - 3 ESO

4. QUART EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - 4 ESO

5. PRIMER FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

6. SEGON FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

7. PRIMER BATXILLERAT

8. SEGON BATXILLERAT

9. CUINA I GASTRONOMIA

10. CUINA I GASTRONOMIA-DUAL

11. SERVEIS EN RESTAURACIÓ

12. SERVEIS EN RESTAURACIÓ-DUAL

13. GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

14. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

15. ADMINISTRACIÓ I FINANCES

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!