Admissió i matrícula FP 2021

2a FASE SETEMBRE 2021:

 

FP BÀSICA: LLISTES DEFINITIVES 2a FASE NOVETAT!!!

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ: LLISTES DEFINITIVES 2a FASE NOVETAT!!!

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR: LLISTES DEFINITIVES 2a FASE NOVETAT!!!

  

FP BÀSICA: LLISTES PROVISIONALS 2a FASE 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ: LLISTES PROVISIONALS 2a FASE 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR: LLISTES PROVISIONALS 2a FASE 

 

 

1a FASE JUNY 2021:

 

LLISTES DEFINITIVES FP BÀSICA 

LLISTES DEFINITIVES CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 

LLISTES DEFINITIVES CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ FP DUAL 

LLISTES DEFINITIVES CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 

 

 

 

LLISTES PROVISSIONAL 2021-2022

 

  • A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.
  • La finalitat d'aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l'adequada.
  • L'ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D'IDENTITAT.
  • En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d'accés.

També es consultable des de l'enllaç publicat a la pàgina web d'FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

 

  • DNI/NIE de l'alumne(a), o si és el cas d'un menor d'edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

LLISTES PROVISSIONALS FP BÀSICA

LLISTES PROVISSIONALS CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

LLISTES PROVISSIONALS CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ DUAL

LLISTES PROVISSIONALS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 

 

 

 

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial i dual per al curs 2021-2022 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos. 

Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a secretaria, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

 

Usuari Gestib

Si disposau de l'usuari de Gestib, només serà necessari de disposar de l'usuari i contrasenya per autentificar-vos.

Si heu oblidat la contrasenya podeu veure el tutorial de recuperació de contrasenya

 

 

Usuari Cl@ve

És una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i autenticació dels ciutadans. Ens permet identificar-nos davant les administracions públiques amb plenes garanties de seguretat.

 

Si no disposau d'usuari Cl@ve podeu veure tota l'informació de com donar-vos d'alta

Nota: És important fer aquest tràmit de sol·licitud d'accès cl@ve amb temps, ja que pot requerir de la recepció d'una notificació postal.

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!