Aula Virtual

moodle

Aula virtual del centre

Accés Pares

gestibweb

Aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes Balears

Treball Projectes

Erasmus +

erasmus

Informació carta Erasmus+

NOU CALENDARI PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Alcúdia, 21 de maig de 2020 

ACTUACIÓ

DATA

Ampliació del termini d'inscripció

Del 25 al 29 de maig

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

5 de juny

Reclamacions

8, 9 i 10 de juny

Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos

18 de juny

Realització de les proves

8 i 9 de juliol

Publicació de les llistes provisionals de les persones aptes i no aptes

17 de juliol

Reclamacions

20, 21 i 22 de juliol

Llistes definitives de les persones aptes i no aptes i lliurament dels certificats de aptituds

29 juliol

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!