Aula Virtual

moodle

Aula virtual del centre

Accés Pares

gestibweb

Aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes Balears

Treball Projectes

Erasmus +

erasmus

Informació carta Erasmus+

CALENDARI DELS EXÀMENS DE LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Alcúdia, a 3 de juliol de 2020

Calendari dels exàmens PROVES D'ACCÉS A CFGM

NORMES SE SEGURETAT:

- Heu de portar les vostres pròpies mascaretes de casa, en nombre suficient.

- Respetar les normes del centre i sobre tot els itineraris marcat d'entrada i sortida, així com el lloc assignat.

- Mantenir el distanciament. En cas de formar-se cues heu de mantenir sempre la distància de seguretat (1,5 m)

- Portar els estris que s'indiquin al calendari de les proves d'accés, no es permetrà l'intercanvi entre inscrits.

- Si cal heu de portar beguda (aigua,..) de casa.

- No es pot assistir a la prova si teniu simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni en cas d'estar en aïllament o quarantena.

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!