Aula Virtual

moodle

Aula virtual del centre

Accés Pares

gestibweb

Aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes Balears

Treball Projectes

Erasmus +

erasmus

Informació carta Erasmus+

CALENDARI ESCOLAR 2020-2021

Alcúdia, 21 d'octubre de 2020

És d’aplicació la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020- 2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2020 i finalitza el dia 31 d’agost de 2021.

Els alumnes d’ESO i els de batxillerat iniciaran les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2021.

Excepcionalment, els alumnes del segon curs de batxillerat que titulin finalitzaran les activitats lectives el dia 28 de maig de 2021, però el nostre centre oferirà a aquests alumnes activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins el dia anterior al d’inici de les PBAU.

Igualment, s’oferirà pels alumnes de 2n de batxiller que no hagin titulat  a l’avaluació final ordinària activitats lectives de reforç i consolidació fins el dia anterior al d’inici de les proves de l’avaluació extraordinària, orientades a la recuperació de les matèries no superades.

Els alumnes de cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà i grau superior iniciaran les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 28 de juny de 2021. Els alumnes i professorat dels cicles formatius d’Hoteleria i turisme, una vegada iniciat el curs, realitzaran la seva estada a les instal·lacions d’un hotel d’Iberostar (amb el que la Conselleria té subscrit un conveni) a partir del 06 d’octubre de 2020 fins el 31 de març de 2021, aproximadament.

 

          Vacances escolars:

Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos

Pasqua: del 1 d’abril al 11 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

  

Dies festius i no lectius:

         Dia 12 d'octubre de 2020 (Festa Nacional).

         Dia 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució)

         Dia 8 de desembre de 2020 (Inmaculada Concepció).

         Dia 26 de febrer de 2021 (festa escolar unificada).

         Dia 01 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears).

         Dia 01 de maig de 2021 (Festa del Treball).

 

Festes locals: en aquest cas són els dies 29 de juny de 2021 i 25 de juliol de 2021 i coincideixen en dies no lectius, per la qual cosa, el centre determina en substitució d’aquestes els dies:

02 de novembre de 2020  

25 de febrer de 2021

         Dies festius de lliure disposició del centre:

Dia 02 de març de 2021

Dia 03 de maig de 2021

 

 

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!