IES ALCÚDIA
CIF: S0718156C
C/ Antoni Maria Alcover S/N

07400 Alcúdia
Illes Balears – Espanya
Telèfon – 971 54 86 00

 

HORARI DEL CENTRE

De 8 h a 21 h

 

HORARI DE BIBLIOTECA

De dilluns a divendres totes les hores dels patis

Horari d'entrada i sortida de l'alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius (torn matí)

   

 

ESO

CFG Bàsic i CICLES FORMATIUS

07:50

ENTRADA AL CENTRE

08:00 - 08:55

CLASSE LECTIVA

CLASSE LECTIVA

08:55 - 09:50

CLASSE LECTIVA

CLASSE LECTIVA

09:50 - 10:15

1r ESPLAI

10:15 - 11:05

CLASSE LECTIVA

CLASSE LECTIVA

11:05 - 12:00

CLASSE LECTIVA

CLASSE LECTIVA

12:00 - 12:15

2n ESPLAI

12:15 - 13:10

CLASSE LECTIVA

CLASSE LECTIVA

13:10 - 14:05

CLASSE LECTIVA

CLASSE LECTIVA

 

Batxillerat 

Els alumnes de 1r de Batxillerat tenen 32 períodes lectius i els de segon 33 períodes lectius. L'alumnat de primer curs de batxillerat, els dimarts i els dijous acabaran les classes lectives a les 15:00h i els de segon curs els dilluns, dimarts i dijous acabaran a les 15:00h. La resta de dies acabaran a les 14.05h

 

Els alumnes de primer curs de cicles formatius tindran 31 períodes lectius (30h + 1h de tutoria amb alumnes). Els del torn de matí, els dijous acabaran a les 15:00h i els del torn vespertí els dimarts començaran les classes a les 14:15h.

 

Cicles formatius presencials i intensius (vespertí)

De dilluns a divendres: 15:10 h a les 21:00 h

Els alumnes de primer curs el dimarts començaran a les 14:15h

 

De dilluns a  divendres

14:15h – 15:10 (dimarts pels alumnes de 1r curs)

15:10 - 16:05

16:05 - 17:00

17:00 - 17:55

17:55- 18:15 (esplai)

18:15 - 19:10

19:10 - 20:05

20:05 - 21:00

 

IMPORTANT

Els alumnes menors d’edat no poden sortir del centre si no els recull el pare/mare o tutor legal o un adult amb permís dels pares. Han de signar el full de registre a consergeria. Els alumnes de Batxillerat, CF Grau Bàsic i Grau Mitjà poden sortir una hora abans d’acabar el seu horari lectiu si falta el professor que els havia de fer classe en aquell moment i tenen l’autorització dels pares signada. Podran sortir del centre els alumnes que facin assignatures soltes a 2n de Batxillerat i tenguin el permís dels pares. L’entrada i la sortida es fa sempre per la porta principal.

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!