PLA LECTOR I BIBLIOTECA

Aquesta comissió s'encarrega de la gestió de la biblioteca escolar com a centre de recursos educatius per l'ensenyament i l'aprenentatge, i integrar-se en les pràctiques de l'aula i el centre. L'objectiu principal és fomentar l'hàbit i el plaer de la lectura, organitzar activitats que estimulin la sensibilització cultural i social, així com implicar tota la comunitat educativa en diferents activitats que s'organitzin.

Accés a la biblioteca >>

¿Te gusta esta Web? Claro, es Joomla!